Herberg

Herberg vs gastenkamer

 

Het traditionele geboorteverhaal van Jezus vertelt ons dat er voor Jozef en Maria geen plaast is in de herberg. Dit klopt echter niet. In de originele tekst zien we dat het woord κατάλυμα (kataluma) gebruikt wordt.

 

Kατάλυμα (kataluma) is het Griekse woord voor een logeer- of gastenkamer.1,2 Een κατάλυμα is een kamer of aparte ruimte in of aan een huis. Het is dè plek waar gasten kunnen verblijven.3,4 De κατάλυμα is heel belangrijk, want gastvrijheid is een zeer hoog goed in de cultuur van de Israëlieten.5

 

Iedereen gaat erin

 

Voor een herberg heeft het Grieks een anders woord, namelijk πανδοχεῖον (pandocheion)6. Dit woord is opgebouwd uit twee andere Griekse woorden8,9; πᾶς (pas) wat 'iedereen' betekent en het woord δέχομαι (dechomai), wat letterlijk 'wat erin gaat' betekent. Een πανδοχεῖον is een openbare plaats waar 'iedereen in gaat'. Een herberg of hotel dus.

 

De barmhartige Samaritaan uit de gelijkenis van Jezus bracht de gewonde man naar zo'n πανδοχεῖον (pandocheion), een herberg dus.7

 

Lucas 2:7

 

De tekst in Lucas 2:7 zou dus als volgt vertaalt moeten worden:

 

...omdat er voor hen geen plaats is geweest in de gastenkamer.

 

1 Bijbel (Naardense bijbel vertaling)

 

* = of deegtrog

** = gastenkamer

2 Strongs dictionary

Lukas 2:7

 

en zij bevalt van haar eerstgeboren zoon;

zij wikkelt hem in doeken

en legt hem omhoog in een kribbe*,

omdat er voor hen

geen plaats is geweest in de herberg**.

 

κατάλυμα G2646

 

kataluma

kat-al'-oo-mah

 

From G2647; properly a dissolution (breaking up of a journey), that is, (by implication) a lodging place: - guestchamber, inn.

 

3 Cambrigde University Press

Dit artikel van Stephen C. Carslon, gebupliceerd door de universiteit van Cambrigde in 2010, geeft een zeer diepgaande studie over het woord κατάλυμα en de bijbehoorende tekst uit Lukas 2:7.

 

In zijn studie komt de heer Carslon tot de conclusie dat Lukas 2:7b vertaalt zou moeten worden als: 'Omdat zij niet genoeg plaats hadden in de kamer waar zij verbleven.'

 

Ook vertelt Carslon over de heer Franciso Sanchez de la Brozas die in het jaar 1584 het traditionele kerstverhaal over de kribbe en de stal in vraag stelde. Hij stelde dat de geboorte van Jezus plaats vond in een huis van familie of vrienden van Jozef en Maria. Het in vraag stellen van het traditionele kerstverhaal koste de heer Sanzez de la Brozas echter wel zijn leven.

 

 

Het volledige artikel kun je hier lezen en downloaden:

4 Google (hedendaags Grieks)

Logo Google
Google zoeken kataluma

Voorbeeldzin:

 

Οι πρόσφυγες βρήκαν κατάλυμα σε μια ελληνική οικογένεια.

De vluchtelingen hebben een kamer (accomodatie) gevonden

bij een Griekse familie.

5 The Jerusalem Post Christian Edition

In een artikel gebupliceerd door The Jerusalem Post Christian Edition, spreekt de heer David Smith opvallend genoeg over Naomi & Ruth, David en over Jozef & Maria. Hij vertelt over hun link met de stad Bethlehem, wanneer Bethlehem voor het eerst genoemd wordt in de Bijbel, over de gastvrijheid van de isrëalieten en over het woord κατάλυμα.

 

Een deel van dit artikel kun je hier lezen of downloaden:

6 Strong's dictionary

πανδοχεῖον G3829

 

pandocheion

pan-dokh-i'-on

 

Neuter of a presumed compound of G3956 and a derivative of G1209; all receptive, that is, a public lodging place (caravanserai or khan): - inn.

7 Bijbel (Naardense bijbel vertaling) - De barmhartige Samaritaan

Lucas 10: 33, 34

 

Barmhartige sameritaan

Maar zomaar een Samaritaan

die onderweg is,-

als hij langs hem komt en hem ziet

wordt hij inwendig bewogen;

 

hij komt op hem toe, verbindt zijn wonden,-

giet er olie en wijn op,

tilt hem op zijn eigen rijdier,

brengt hem naar een herberg

en zorgt voor hem.

 

 

8 Strong's dictionary - G3856

πᾶς G3856

 

pas

pas

 

Including all the forms of declension; apparently a primary word; all, any, every, the whole: - all (manner of, means) alway (-s), any (one), X daily, + ever, every (one, way), as many as, + no (-thing), X throughly, whatsoever, whole, whosoever.

9 Strong's dictionary

δέχομαι G1209

 

dechomai

dekh'-om-ahee

 

Middle voice of a primary verb; to receive (in various applications, literally or figuratively): - accept, receive, take.

Logo uitgeverij Van Driel Publishing - uitgever van christelijke kinderboeken

Kinderboekenserie Op Weg is een uitgave van uitgeverij Van Driel Publishing.