Kribbe_trog

Waarin is Jezus neergelegd? In een Kribbe of een deegtrog?

 

Het Griekse woord dat in de nederlandse vertaling van Lucas 2:7 vertaald is met kribbe is het woord φάτνη (phatnē)1. Een φάτνη (phatnē) is een trog voor dierenvoedsel2 òf een trog om brood in te kneden3.

 

Al vanaf de tijd van het oude Egypte gebruiken de mensen deegtroggen. Het Bijbelboek Exodus vertelt zelfs dat de Israëlieten hun troggen om de schouders bonden en zo de woestijn in trokken4.

 

Natuurlijk is een trog voor brood en een trog voor dierenvoedsel niet hetzelfde voorwerp. Al lijken ze qua vorm wel op elkaar.

 

Gezien de feiten dat,

 

Jezus van zichzelf zegt dat hij het (levend) Brood is.

Een deegtrog al duizenden jaren een vast gebruiksvoorwerp is van de Israëlieten.

De familie van Jozef en Maria in Bethlehem woont en dat geen enkele oosterse familie slecht voor hun naaste zouden zorgen, laat staan een kind in een dierenbak zouden leggen.

Bethlehem Huis van het Brood betekent.

 

heb ik voor het boekje Op weg met Jozef en Maria gekozen om φάτνη (phatnē) te vertalen als deegtrog ofwel een bak voor brood.

1 Strong's dictionary

 

φάτνη (G5336)

 

phatnē

fat'-nay

 

From πατέομαι pateomai (to eat); a crib (for fodder): - manger, stall..

Merk op:

πατέομαι (pateomai) betekent: eten voor mensen.

2 Trog voor dierenvoedsel

Varkens eten uit trog
varken in de modder naast een trog met een muis

3 Trog om brood in te kneden

Houten broodttrog | trog om brood in te kneden | broodbak | deegtrog
Bakker kneed meel in een trog. Bloem gist zout water brood

4 Bijbel (Naardense bijbel vertaling)

Exodus 12:34

 

Dan tilt de gemeente zijn deeg op,

voordat het gist,

hun baktroggen gewikkeld in hun mantels

op hun schouder.

Deutronomium 28:5

 

gezegend je schaal en je deegtrog;

Deutronomium 28:17

vervloekt je schaal en je deegtrog;

Exodus 7:28

 

wemelen zal de Stroom

van kikvorsen;

opklimmen zullen die

en binnenkomen in uw huis,

in de kamer waar uw ligbank staat,

en op uw bed,

in het huis van uw dienaars

en in uw manschap,

in uw bakovens en uw deegtroggen!-

5 The popular and critical Bible encyclopædia and Scriptural dictionary.(Pagina 314 en 315)

 The popular and critical Bible encyclopædia and Scriptural dictionary.(Pagina 314 en 315) uitleg over brood
 The popular and critical Bible encyclopædia and Scriptural dictionary.(Pagina 314 en 315) uitleg over brood

6 Prisma woordenboek: Trog

 

- Kneedbak, (voor brood)

- Voerbak,

- Diepe inzinking in de bodem, plooidal

Logo uitgeverij Van Driel Publishing - uitgever van christelijke kinderboeken

Kinderboekenserie Op Weg is een uitgave van uitgeverij Van Driel Publishing.