Disclaimer

Startpagina / Disclaimer

Disclaimer

 

Disclaimer voor https://www.opwegserie.nl

 

Uitgeverij Van Driel Publishing verleent u hierbij toegang tot https://www.opwegserie.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Uitgeverij Van Driel Publishing behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

Uitgeverij Van Driel Publishing spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Uitgeverij Van Driel Publishing.

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Uitgeverij Van Driel Publishing. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uitgeverij Van Driel Publishing nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

 

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Driel Publishing. Alle illustraties op deze website copyright Terry van Driel en Raymond Zachariasse.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij Van Driel Publishing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Logo uitgeverij Van Driel Publishing - uitgever van christelijke kinderboeken

Kinderboekenserie Op Weg is een uitgave van uitgeverij Van Driel Publishing.